Marmara Medya Merkezi

Marmara Medya Merkezi

PR

BİRİM HAKKINDA

 Marmara Medya Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Halkla İlişkiler Birimi öğrencilerin teorik olarak edindikleri bilgileri uygulama pratikleri ile birleştirerek deneyim kazanmaları için görev aldıkları birimdir.Birimde halkla ilişkiler araçlarının kullanılmasıyla gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerle öğrencilerin teoride olduğu kadar pratikte de uzmanlaşması hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerin sektöre yönelik temel yeterlilikleri kazanarak iyi birer halkla ilişkiler uzmanı olmaları için gerekli olan destek sağlanmaktadır. Bunun yanında mesleğin etik sorumluğunun ve disiplininin faaliyetler sırasında göz önünde bulundurulması ile profesyonel iş yaşamı için gerekli olan alt yapı oluşturulmaktadır.

 Halkla ilişkiler Birimi görev alanı zengin bir birimdir. Birimde gerçekleştirilen projelerde halkla ilişkilerin tüm araçları amaca uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Yapılan tüm faaliyetlerde hem üniversitenin hem de medya merkezinin kurum kültürüne uygunluk ve bu kültürün doğru bir şekilde yansıtılması birimin öncelikli ilkesidir. Birim öğrencileri, sergi, söyleşi, panel, konferans, toplantı gibi etkinliklerin oluşturulmasında ve yürütülmesinde aktif olarak görev almaktadır. Aynı zamanda bu etkinliklerin davetiye, etkinlik planı, broşür, basın bülteni gibi çıktılara dönüştürülmesi konusunda raporlama sorumluluğunu da yerine getirmektedir. Bu etkinliklere ek olarak birim, halkla ilişkilerin önemli bir parçası olan sosyal sorumluluk konusunda projelerin geliştirilmesinde aktif olarak rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler Birimi kendi içerisinde faaliyetlerini sürdürürken üniversitenin diğer fakülteleriyle ve medya merkezinin diğer birimleriyle de iletişimini yakın tutarak koordineli şekilde çalışmaktadır. Bu sayede öğrencilerin kendine güvenen, araştırmacı, ikna yeteneği yüksek ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen halkla ilişkiler uzmanları olarak yetiştirilmesini kendine amaç edinmektedir.

 Birimin gerçekleştirdiği ve devam etmekte olan projeleri;

 

-        Seyyahart Kalemimle Dünya” Berk Armağan Söyleşisi

-        Gözden Kaçan Anlar Fotoğraf Sergisi

-        İş Bankası İftiharla Sunar Sergi Gezisi


KOORDİNATÖR

Arş. Gör. Fatmanur Demir

2015 yılında Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Sanat Tarihi Bölümü’nde yan dal yaptı. 2015 yılından itibaren müşteri ilişkileri alanında reklam ajanslarında çalıştı. 2017 yılında İhtisaslaştırılmış ÖYP kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi’ne atandı. Şu an lisansüstü eğitimine devam ettiği Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve Medya Merkezi Halkla İlişkiler Birim Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

ÖĞRENCİLER

Mehmet Erkan

Ayça Topçuoğlu

Eda Mina Çınar

Hüseyin Kutaş

 


 
 

 

 

Bu sayfa Marmara Medya Merkezi tarafından en son 21.03.2018 23:39:41 tarihinde güncellenmiştir.