Marmara Medya Merkezi

Marmara Medya Merkezi

PR

Medya Merkezi Halkla İlişkiler (PR) birimi stajer öğrencilerine yönelik  verilen özel dersler, gerçekleştirilen etkinlikler ve proje çalışmaları ile öğrencilere destek vermektedir. Öğrencilerin bilimsel açıdan aldıkları teorik bilgiler bölüm koordinatörleri tarafından sunulan uygulama örnekleri ile pekiştirilmeye çalışılırken öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına yönelik hazırlama fırsatları sunulmakta ve mezun oldukları dönemde sektörde iyi bir halkla ilişkiler uzmanı olmaları için deneyim ve tecrübe kazanmaları hedeflenmektedir.

PR birimi, öğrenciler, kurum çalışanları, diğer eğitim kurumları ile olan ilişkileri koordine etmektedir. Potansiyel öğrenci grupları ve diğer hedef kitlelere yönelik Marmara Medya Merkezini tanıtacak, ilgi ve alakayı sağlayacak ve sürekli tutacak, olumlu bir imaj yaratacak, ilişkileri koordine edebilecek bir yapılanma anlayışına sahiptir. Bu kapsamda PR bünyesindeki stajer öğrencilerin yetiştirilmesi ve onlara profesyonel iş hayatında gerekli olan meslek etik ahlak ve disiplininin kazandırılması için gerekli olan alt yapının kazandırılması amaç edinilmektedir.

Birimin Görev ve Sorumlulukları

PR birimi diğer birimler ile olan etkileşimi güçlü tutmakla yükümlüdür. Bu doğrultuda gerek medya birimi, gerekse, reklam, sosyal medya ve diğer birimlerle olan ilişkisini sıkı tutmaya dikkat edilmektedir. PR birimi, Marmara Medya Merkezi bünyesinde bulunan, haber merkezi, e- yayıncılık, reklam ve tasarım, sinema, animasyon, kurgu, radyo, reji ve stüdyo birimlerinin çalışmalarında da destek vermektedir. Medya Merkez Stüdyosunun işleyişinde salon durumunun koordinasyonunu yapmaktadır.

PR birimi tanıtıcı haber bülteni hazırlama, rapor hazırlama, yapılacak etkinlikleri düzenleme ve organize etme, konferans hazırlıkları yürütme, halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlama, toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlama, yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlama, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirleme gibi profesyonel iş hayatında işe yarayacak pratiklerin kazandırılmasına yönelik uygulamalara yer vermektedir.

Birimin gerçekleştirdiği ve gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler

PR Birimi her yıl dönem başı kadrosuna aldığı stajer öğrencilerine gerekli bilgileri, eğitimleri vererek ve uygulama örnekleri ile deneyim ve tecrübe kazandırmayı amaçlamaktadır. Bir yıl boyunca beraber çalıştığı öğrencilerin profesyonel iş hayatında bilinçli halkla ilişkiler çalışanları olması için gerekli donanımı sağlama çabası içindeyken diğer birimlerin iş akışları konusunda da fikir sahibi olmalarına ortam yaratmaktadır.

PR birimi her ne kadar kendi bünyesinde çalıştırdığı stajer öğrencileri ile kurum imajına olumlu katkı sağlamak adına çalışsa da bilinçli halkla ilişkiler uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gelecek nesillere girişken, kendine güvenen, araştırmacı, yönlendirici, sabırlı, ikna yeteneği yüksek ve dış görünüşüne önem veren, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, insan psikolojisinden anlayan ve entelektüel bir kişiliğe sahip halkla ilişkiler çalışanlarının yetiştirilmesini kendine amaç edinmektedir.

Bu kapsamda bazı etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmekte ve sektörden misafirler ağırlanmaktadır.  2012 – 2013 yılı düzenlenen bazı çalışmalara değinecek olduğumuzda;

 • 10 Kasım Atatürk’ü Anma “Sinevizyon Gösterimi”
 • Profesyonel Halkla İlişkiler  Ajansı çalışma ortamı ziyareti “Banu Noyan Event Office”
 • Marmara İletişim Bünyesinde gerçekleşen yılbaşı etkinliğini organizasyonu
  • Burn enerji içeçeği sponsorluk çalışması
  • Grupon  sponsorluğu ile yılbaşı hediye çeki etkinliği
 • Arvak Açık Hava Remlamcılığı workshop semineri
 • Etkinlikler sürecinde Campaign dergisi ile yapılan görüşmeler sonucu ücretsiz dergi dağıtmı
 • “İş Hayatına Gerçekten Hazır Mısınız ?”  Semineri  “Güray Erişkin ve Ekibi”, 03.05.2013
 • Birim çalışanlarına yönelik eğitici eğitimler, “Arş.Gör. Yeliz Kuşay”, 12.05.2013
 • “TV Haberciliğinde Yeni Yönelimler” paneli’ne organizasyon desteği sağlama, 13.05.2013
 •  “Marmara Medya Merkezi Kısmi Vakitli Öğrenciler İçin Sertifika Töreni”  Organizasyonu, 22.05.2013

Koordinatör

Arş. Gör. Merve ÇERÇİMerve Çerçi

Lisans eğitimi 2011 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümde tamamlamıştır. Aynı üniversitede Psikoloji Bölümden çift anadal yapmıştır. 2012-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümde yüksek lisans eğitimi tamamladıktan sonra şu an Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Öğrenciler

Birimizde "Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı" dahlinde veya gönüllü olarak görev almış öğrencilerimiz.

Adı Soyadı
Ayça Topçuoğlu
Emine Kurt 
Kenan Özgür Yaşar

Bu sayfa Marmara Medya Merkezi tarafından en son 29.12.2015 11:39:36 tarihinde güncellenmiştir.