Kongre-2018

İletişim araçlarının her geçen gün çeşitlendiği ve yaygınlaştığı günümüzde okuma yazma becerisine sahip olan herkes bu araçları kullanabilme ve içerik oluşturabilme şansına sahiptir. Bu çerçevede lisans düzeyindeki medya ve iletişim eğitimi, iletişim fakültesi öğrencilerinin mesleki formasyonu edinebilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarına imkân sunmaktadır. Fakat hem uygulamaya hem de akademik üretime yansıması olabilecek teorik ve metodolojik bilgi birikimine sahip olma imkânı ancak lisansüstü çalışmalarla yakalanabilmektedir.

Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi, lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilerin akademik çalışmalarına destek vermek ve düşünce üretimi, akademik yazım, kendini ifade etme ve yazdıklarını sunma becerilerini geliştirmek amacıyla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda fakültemizde lisansüstü çalışma yürüten öğrencilere yönelik olarak iki kere düzenlenen kongre, bu yıl Türkiye çapında tüm lisansüstü iletişim öğrencilerinin katılımına açık olarak yapılacaktır.

Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi, medya ve iletişim çalışmaları alanında lisansüstü çalışma yürüten genç akademisyen adaylarını bir araya getiren kalıcı bir platform olma hedefiyle her yıl mayıs ayında yapılması hedeflenmektedir.

Kongre Türkiye çapında medya ve iletişim alanındaki tüm lisansüstü öğrencilerinin katılımına açıktır. Ayrıca talepleri halinde lisans öğrencilerinin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. Bildiri özeti ve tam metinlerin milefkongre@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Konular

Medya ve İletişim Çalışmaları

Türkiye’de Medya ve İletişim

Medya ve Toplum

Medya ve İletişim Çalışmalarında Yöntem

Yeni Medya

Sosyal Medya

Medya Okuryazarlığı

Medya ve İletişim Ahlakı

Sinema - Medya - Kültür

Dil, İktidar, İdeoloji ve Medya

Medya - Siyaset - Demokrasi

Dijitalleşme, Yeni Medya ve İletişim

Halkla İlişkiler ve Kamu Diplomasisi

Reklamcılık

İletişim ve Türleri

İletişim Sosyolojisi

Diğer

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Cengiz Anık

 

Kongre Koordinatörleri

Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya Gökçek

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Yalçın Lüleci

Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz

Yrd. Doç. Dr. Haldun Narmanlıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Yenal Göksun

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya Gökçek

Arş. Gör. Ömer Faruk Özcan

 

Kongre Bilim ve Hakem Kurulu*

Prof. Dr. Filiz Aydoğan

Prof. Dr. Cengiz Anık

Prof. Dr. Özhan Tingöy

Prof. Dr. Yusuf Devran

Prof. Dr. Nurhan Tosun

Prof. Dr. Serhat Ulağlı

Prof. Dr. Emre Bağce

Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu

Prof. Dr. Türkan Uğur Dai

Prof. Dr. Mehmet Öztürk

Doç. Dr. Emel Poyraz

Doç. Dr. Orhan Baytar

Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan

Doç. Dr. Neşe Kaplan İlhan

Yrd. Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Soncu

Yrd. Doç. Dr. Nevin Algül

Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz

Yrd. Doç. Dr. Yenal Göksun

Arş. Gör. Dr. Alparslan Nas

Arş. Gör. Dr. Aysel Ay

Arş. Gör. Dr. Aygün Şen Telci

Arş. Gör. Dr. Gülşah Başlar

Arş. Gör. Dr. Nevin Arvas

Arş. Gör. Dr. Gonca Uncu

Arş. Gör. Dr. Rafet Aykut Akay

Arş. Gör. Dr. Zuhal Akbayır

Arş. Gör. Dr. Hamide Dilek Eyüboğlu

Arş. Gör. Dr. Figen Algül

Arş. Gör. Dr. Yavuz Kerem Demirbaş

Arş. Gör. Dr. Yeliz Kuşay

Arş. Gör. Dr. Behlül Çalışkan

Arş. Gör. Dr. Ezgi Dinçerden

Arş. Gör. Dr. Cemile Tokgöz

 

*Liste, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bulunan anabilim ve bilim dalları başkanları ve doktorasını bitirmiş araştırma görevlileri dikkate alınarak oluşturulmuştur

 

Basın ve Halkla İlişkiler

Marmara Medya Merkezi

 

Görsel Tasarım ve Uygulama

Marmara Medya Merkezi

 

Önemli Tarihler

 

Bildiri Özeti Gönderilmesi İçin Son Tarih: 15 Şubat 2018 Perşembe

 

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 26 Şubat 2018 Pazartesi

 

Tam Metinlerin Gönderilmesi: 02 Nisan 2018 Pazartesi

 

Kongre Programının İlanı: 30 Nisan 2018 Pazartesi

 

Kongre Tarihi: 7 – 8 Mayıs 2018 Pazartesi – Salı

 

Yazım Kuralları


Bildiri Özeti: Özet en fazla 300 kelime olmalıdır. Çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve sonucuna özette yer verilmelidir. En az üç anahtar kelime özete eklenmelidir.

 

Bildiri Metni: Microsoft Word ortamında 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dâhil).

 

Yazı karakteri: Times New Roman, 12 Punto

 

Sayfa kenar boşlukları: Alt, üst, sağ ve soldan 2.5 cm.

 

Başlık: 14 punto ve kalın.

 

Satır aralığı: 1,5

 

Atıf ve Kaynakça düzenleme: APA Sistemi

 

Kabul: Tebliğler, kör hakemlik sistemiyle değerlendirilip hakem kararları doğrultusunda kabul edilecektir.

 

Katılım ve Başvuru Şartları

Medya ve iletişim alanında herhangi bir programa kayıtlı tüm lisansüstü öğrenciler başvurabilir.

Kongre, Türkiye geneli tüm başvurulara açıktır.

Kongreye katılım ücretsizdir.

Konaklama, ulaşım vb. giderler/masraflar katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Kongre E-posta adresi: milefkongre@gmail.com


Bu sayfa Marmara Medya Merkezi tarafından en son 13.11.2018 01:14:59 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM