Kongre-2018 Haberi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından ikincisi düzenlenen Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde Marmara Medya Merkezi (MMM) Stüdyosu’nda gerçekleştirildi.

Lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilerin akademik çalışmalarına destek vermek, öğrencilere araştırmalarını sunma imkanı tanımak, kendini ifade etme ve yazdıklarını sunma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen kongre, 7-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 6 oturum olarak gerçekleşti.

Kongre, kongre koordinatörü Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz’in konuşması ile başladı. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz akademik geleneğin önemine değinerek, kimi durumlarda yapılan kongrelerin tarihinin, kongre sahibi okulların tarihinin öncesine kadar gidebildiğini belirtti. Aydeniz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin köklü bir birikimi olduğunu, birikimlerin gelenek haline dönüşmesini ve akademik camianın önüne konulması gerektiğini vurguladı.

Kongrenin açılışında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Anık, katılımcılarla mesleki deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaştı. Prof. Dr. Cengiz Anık, genç akademisyenlerin yaptıkları işleri sevmesi ve iddialı olmaları gerektiğini kaydetti. İddialı akademisyenlere çalışmalarını üç temel kategoride sürdürmelerini öneren Prof. Dr. Cengiz Anık, bu kategorileri Pragmatik, Etik ve Eleştirel olarak vurguladı. Anık akademisyenlere pragmatik olup teori ile pratiği kaynaştırmalarını, pragmatik kategoride üretilen eserlerin öğrencilerin öğrenimine katkı sağlayacağını ve mezun olduktan sonra da iş dünyasında diplomalarının geçerlilik sağlayacağını belirtti. Etik kategoride ise farklı paradigmaları birbirine ekleyip paradigmaları geliştirmeyi amaç edinen çalışmalara vurgu yaptı. Bu tür çalışmaların disiplinleri teorik olarak geliştirebileceğini ifade etti. Anık, kategorinin son maddesi olarak eleştirel eserlere işaret etti. Belirli bir disiplinin işe yararlılığını ve epistemik geçerliliğinin test edilmesi amaçlı eser üretmenin gerektiğini ancak eleştirelliğin zorluğundan bahsetti.

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşımı Oturumu’nda Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu, katılımcılarla akademik geçmişini, neden akademisyen olduğunu ve akademisyen olmanın avantaj ve dezavantajlarını paylaştı. Prof. Dr. Filiz Balta Petekoğlu, genç akademisyenlere akademik çalışmalarını kişisel merakları doğrultusunda yapmalarını, literatüre hakim olmalarını ve birincil kaynaklara ulaşmalarını, akademik nezakete, bilimsel ahlaka sahip olmalarını, kişisel gelişimlerine önem vermelerini ve dürüst olmalarını tavsiye etti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunlarından Selma Serdaroğlu ise sektör ve akademi arasındaki mesafeye değinerek bu mesafenin kapanması doğrultusunda önerilerde bulundu. Akademinin sektörü daha fazla önemsemesi, sektöründe akademinin dilini anlamak için daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirtti.

7 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen kongrenin açılışının ardından “Yeni Medya ve Dijitalleşme” konulu ilk oturum yapıldı. 1. oturumda medyada yer alan yalan haber örneklerine, yeni medya ile artan etik ihlallere ve yeni medyanın geleneksel medyayı dönüştürdüğüne değinildi. Kongrenin 2. oturumu  ‘Dijital Halkla İlişkiler’ teması altında başladı. Retorik kavramının geçmişten bugüne tanımları ve örnekleri hakkında gerçekleştirilen sunumda, retorik ile reklamın mesajının alıcıya nasıl etkili bir şekilde iletileceği, ulaştırılacağı ve bu yöntemlerin nasıl kullanılacağından bahsedildi. Ardından kamu diplomasisi alanında, kitle iletişim araçlarının kullanımı hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Kongrenin 3.oturumunda yine “Dijital Halkla İlişkiler” teması altında medyada kadın figürüne nasıl yer verildiğiyle ilgili sunumlar yapıldı. Yapılan sunumlarda “İran’da Kadın Figürü”, “Türk Sineması’nda Kadın Figürü” “Toplumsal Cinsiyet Merkezinde Magnum Reklamlarının Göstergebilime Göre Analizi” ve son olarak “Reklamlarda Marka Arketiplerinin Kullanımı” başlıkları işlendi.

Kongrenin ikinci günü ise “Medya ve Temsil” konulu 4. oturumla başladı. Oturumda “Yerel Basında Dijital Medya”, “Uluslararası Haber Ajanslarında Deniz Yücel” ve son olarak “İstanbul Belediyeleri’nde Çocuk Yayıncılığı” başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi. “Dijitalleşme” konulu 5. oturumda ise dijital göçmenlerin mahremiyet algısının nasıl şekillendiği, kadın ve erkek sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarının nasıl farklılaştığı ve günümüzde dijital ortamlarda oyun anlayışı başlıkları altında sunumlar yapıldı. II. Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi, “Sosyal Medya” temalı 6.oturumla son buldu. Son oturumda simülasyon kuramı bağlamında sosyal medyaya bakış, sosyal medyada bağımlılık türleri ve son olarak sosyal medyada pazarlama konuları ele alındı.

Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi’nin son oturumunun ardından Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya Gökçek kapanış konuşmasını yaptı. Önümüzdeki yıllar için ulusal kongrelerle devam edileceğini belirten Yusuf Ziya Gökçek, Marmara Medya Merkezi koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Nas’a, kongrede emeği geçen ve kongreye katılan tüm öğrencilere teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.


Bu sayfa Marmara Medya Merkezi tarafından en son 13.11.2018 01:19:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM