Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi-II Kabul Edilen Bildiriler

7-8 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi-II için bildiri özeti gönderme süreci sona ermiştir. Kongre kapsamında 50 adet özet kabul edilmiş olup, yazarların tam metinlerini 02 Nisan 2018 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Kabul edilen özetlere aşağıda yer verilmiştir:

 

1 Marhabo ABDUJABAROVA Kırgızistan'da Araştırmacı Gazeteciliğin Gelişme Süreci
2 Caner YAZICIOĞLU Kitle İletişim Toplumunda Kültürel Enformasyon Dönüşümü
3 Canan EYİGÜN Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün Medya-Tanıtım Çalışmaları Kapsamında Kamu Diplomasisi ve Medya İlişkisi
4 Ramil AHMADOV İnternet ve Teknoloji Çağında Sanat
5 Yasemin ALTUNDAL Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılığa Etkisi
6 Bahar KORU Sosyal Medyada Benliğin Sunumu 
7 Hatice SARIYAR İnternet Kültürünün Dildeki Yansımaları
8 Fatih PINARBAŞI Kahve Zincirlerinin Sosyal Medya İletişimlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye’deki Kahve Zincirleri Üzerine Bir Araştırma
9 Mübin ÖZKUL İnternet ve Sosyal Medya Kullanımının Online Alışveriş Üzerine Etkisi Öğrenci Analizi
10 Arda YILDIRIM Tüketicilerin Demografik Özellikleriyle Online Alışverişe Karşı Tutum Boyutunu Oluşturan Unsurlar Arasındaki İlişki
11 Aykut DAĞLI İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımın Online Alışverişteki Etkisi Halk Analizi
12 Burak ZENGİN Dijital İletişim Unsurlarının Y Kuşağı Üzerindeki Etkisi 
13 Ayşe Nur AKÇELİK Tüketicinin Kalbine Dokunan Pazarlama ve Reklam (Deneyimsel Pazarlama ve Reklam Uygulamaları)
14 Mükerrem ÖNLÜ Madalyonun Öteki Yüzü: Kültür Endüstrisi Bağlamında Halkla İlişkilere İlişkin Bir Değerlendirme
15 Yağmur ATALAY Gözetim Toplumunda Bedenin Yeniden İnşası
16 Farid HAJİYEV Yeniden Pazarlama Reklamlarının İnternet Kullanıcılarının Satınalma Kararlarına Etkileri
17 Alya Rukiye ŞAHİN Kişilik Yapıları ve Instagram Kullanımı
18 Sevim GÖRKAN Yerel Yönetimlerin Yerel Yayıncılık Faaliyetlerinde Çocuk: Sancaktepe Çocuk Dergisi
19 Ayşegül KIZILKAPLAN   Sosyal Medya Bağımlılığı: "Fomo-Fear of Missing Out"
20 Ezgi ÇAKIR Popülizm ve Türk Medyası
21 Emina ÖNER / Dr. Selva Kılıç KEÇELİ Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmeside Medyanın Rolü
22 Mehmet ÖNEL Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım: Kocaeli İli Retro Pazarlama Uygulamalarına Yönelik İşletme Faaliyetlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
23 Aydan ÜNLÜKAYA Dijital Ortamda Oyun: E-Spor ve Twitch
24 Fuat ÇELİK Uluslararası Haber Ajanslarında Deniz Yücel Haberlerinin Sunumu
25 Sude KUBİLAY Simülasyon Kuramı Bağlamında Sosyal Medyaya Bakış
26 Aydan ÜNLÜKAYA  Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet Kavramı
27 Sevda KUTLU / Sude KUBİLAY Feminist Bağlamda Bir İçerik Analizi: Gazete Reklamlarında Cinsiyet Sunumları
28 Mehmet AYTEKİN Devrim Sonrası İran Sinemasında Kadın: Rahşan Beni İtimad'ın Filmlerinde Kadının Temsili
29 Mehmet AYTEKİN Toplumsal Cinsiyet Merkezinde Magnum Reklamlarının Göstergebilime Göre Analizi
30 Muzaffer Musab YILMAZ Fas Sinemasının Ekonomik Bileşenleri
31 Feride GÜNER Postmodern Kimliklerin İnşası ve Sosyal Medya: Teorik Bir İnceleme
32 Müzeyyen GÜNAYDIN Sosyal Medya Pazarlaması
33 Elif Şeyda DOĞAN Geleneksel Medya Karşısında Yeni Medya, İnternet ve İnsan Doğası: Dijital Göçebe, Dijital Yerli ve Trans Medya
34 Hazal ARISOY Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
35 Özge BERZAH Televizyon Kanallarında Yer Alan ‘’Whatsapp İhbar Hatları’’nın Haber Üretme Süreçlerinde Yurttaş Gazeteciliğinin Yeniden Tanımlanmasına Etkisi
36 Şerife DENİZ Kişiler arası İletişim ve Retorik İlişkisi
37 Cansu KARAGÖZ Reklamlarda Marka Arketipkerinin Kullanımı
38 Cansu KARAGÖZ Sosyal Medyada Gerçek Zamanlı Pazarlama
39 Semin Sihem ÜNAL Sosyal Medyada Müşteri İlişkileri Yönetimi
40 Engincan YILDIZ  İş Yapma Biçimlerinde Dijital Dönüşüm: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme
41 Bahman HUSEYNLİ Reklam Duyarlılığı İlgili Kavramsal Bir İnceleme
42 Ayşegül KIZILKAPLAN/Cansu KARAGÖZ/Mehmet ÖNEL Pazarlama Araştırmalarıdna Projektif Tekniklerinin Kullanumu
43 Ceyda DEMİR Yeni Medya ve Sosyal Paylaşım Sitelerinin Yerel Basında Kullanımı: Zonguldak’ta Yayımlanan Yerel Gazetelerin İnternet Siteleri Üzerine Bir İnceleme
44 İpek KAYA Dijital Göçmenlerin Sosyal Medya Kullanımlarının Mahremiyeti Algılayış Biçimlerine Etkisi
45 Melisa Ayşegül ÇAL Teyzem, "Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri" ve "Beyza'nın Kadınları" Adlı Filmlerde Kadınların Ülkemizdeki Ontolojik Konumlanışının "Parçalanmış Kimlik" Bağlamında Psikanalitik Eleştiri Yöntemi İle İncelenmesi
46 Ali KARPUZ/Nevra ÜÇLER Gösterişçi Tüketim ve Televizyon İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Sosyetik Ev Kadınları Örneği
47 Gülsün BOZKURT Politik Gerçeklik ve Medya
48 Alp Şahin ÇİÇEKLİOĞLU Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Habercilik Etiğinin Yeri, Algılanışı ve Değişimi
49 Ayşegül ERYILMAZ/Eda İLERİOK Instagram Örneği Üzerinden Benlik Sunumu
50 Ceren PARÇAL İktidarın Dijital Gözü: Sosyal Medya

HIZLI ERİŞİM