Müktesebat Toplantıları’nın ikincisi yapıldı

Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı’nın koordinasyonunda İletişim Fakültesi’nde düzenlenen Müktesebat Toplantıları’nın ikincisi, Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz’in moderatörlüğünde Dr. Mervi Çerçi'nin “Tüketicilerin Planlı Eskitmeye Yönelik Tutumları: Akıllı Telefon Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora tezinin sunumu ile gerçekleştirildi.

Dr. Merve Çerçi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalında hazırladığı doktora tezinin temel amacını “en yalın hali tüketiciye yeni olanı vaktinden biraz daha önce aldırmak olarak tanımlanan planlı eskitme kavramı çerçevesinde planlı eskitme eğilimindeki tüketicileri belirleyerek onların planlı eskitmeye yönelik tutumlarının bilişsel, duygusal ve davranışsal öğelerinde reklamın rolünü ölçümlemek olarak açıkladı.

Dr. Çerçi, tamamlanmış bir akademik çalışma örneği olarak doktora tez konusunun belirlenmesi, tezin kavramsal ve kuramsal çerçevesinin netleştirilmesi, araştırma yöntemi ve kullanılan ölçeğin seçimi ile veri toplama-işleme ve analiz süreçleri dahil olmak üzere tezin tamamlanma süreçlerini katılımcılarla paylaştı.

Öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılım gösterdiği oturum, soru, yorum ve değerlendirmelerle tamamlandı.

 


Netleşen Müktesebat Toplantıları

İletişim Fakültesinde yapılan akademik çalışmalar başta olmak üzere tamamlanmış bir akademik çalışma sürecinin ve sonuçlarının paylaşıldığı ve müzakere edildiği Müktesebat Toplantıları’nın Bahar Dönemi programı da netleşmiş oldu.

Bu çerçevede üçü doktora tez sunumu, üçü yöntem konuşmaları, dördü de bir kitap bir yazar alt başlığı ile gerçekleşecek Müktesebat Toplantılarının konuşmacıları, konu ve tarihleri şöyle:

 

 

  1. 06.03.2019 :  Dr. Mustafa Ali Minarlı, Tez Sunumu-1: İletişimsel Bir ortam Olarak Sosyal Medya ve Demokrasi
  2. 20.03.2019: Dr. Merve Çerçi, Tez Sunumu-2: Tüketicilerin Planlı Eskitmeye Yönelik Tutumlar: Akıllı Telefon Tutumları Üzerine Bir Araştırma
  3. 27.03.2019: Dr. Tacettin Ertuğrul, Tez Sunumu-3:  Jacques Derrida ve Teknik Problemi 
  4. 10.04.2019: Dr. Haldun Narmanlıoğlu, Bir Kitap Bir Yazar-1: Sanal Cemaatte Ulusun Tahayyülü
  5. 17.04.2019: Doç. Dr. Burak Özçetin, Bir Kitap Bir Yazar-2: Türkiye'den Kuramları Yazmak: Kitle İletişim Kuramları
  6. 24.04.2019: Doç. Dr. Alpaslan Nas, Bir Kitap Bir Yazar-3: Media Representations of the Cultural Other in Turkey
  7. 30.04.2019: Prof. Dr. Halil Ekşi, Yöntem Konuşmaları-1: Karşılaştırmalı Nitel Araştırma Desenleri
  8. 08.05.2019: Prof. Dr. Cengiz Anık, Yöntem Konuşmaları-2: Yöntembilim ve İletişim Araştırmalarında Yöntem
  9. 15.05.2019: Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan, Bir Kitap Bir Yazar-4: Sosyal Medya ve Gençlik
  10. 29.05.2019: Doç. Dr. Oya Morva, Yöntem Konuşmaları-3: Dijital Çağda Chicago Okulu'nun Metodolojik Mirasını Okumak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM