Öğretim üyelerine 75 yaş düzenlemesi

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca sözleşmeli olarak çalıştırılması uygun görülen emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyeleri, 1'er yıllık süreyle çalıştırılabilecek.

 Öğretim üyelerinin 75 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar 1'er yıllık sürelerle sözleşmeler uzatılabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesinde "Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar",  yayımlandı.

Buna göre, emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyelerini sözleşmeli olarak çalıştırabilmesi için kriterler senato tarafından belirlenerek, öğretim üyelerine duyurulacak.

Öğretim üyeleri, sözleşmeli olarak çalıştırılmak için müracaatlarını kadrosunun bulunduğu bölüm başkanlığına, dekanlığa veya enstitü/yüksekokul/konservatuvar müdürlüğüne, yaş haddini doldurmadan en az 3 ay önce yapacak.

Bölüm başkanının, ana bilim dalı başkanı ve bölüm kurulunun görüşünü alarak vereceği gerekçeli uygun görüş üzerine, kriterleri sağlayan öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılma teklifleri fakülte/enstitü/yüksekokul/konservatuvar yönetim kuruluyla üniversite yönetim kurulunun kararı ve rektörün teklifiyle YÖK'e gönderilecek.

Üniversitenin teklif edilen alandaki öğretim üyesi ihtiyacı veya teklif edilen alanın YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlardan olup olmadığı değerlendirilecek. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca sözleşmeli olarak çalıştırılması uygun görülen öğretim üyeleri, emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren 1'er yıllık süreyle çalıştırılabilecek.

Öğretim üyelerinin,  75 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar sözleşmeler aynı usulle,1'er yıllık sürelerle uzatılabilecek.

Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim üyeleri idari görev yapamayacak ve senato üyesi olamayacak. Fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, bölüm ve ana bilim dalı kurullarıyla yönetim kurullarında görev yapamayacak. Bu görevlere seçilecek üyeler için oy kullanamayacak.

Öğretim üyeleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre görevlendirilemeyecek, 3 ay ve daha uzun süreyle üniversite dışında hizmet veremeyecek. Sözleşmeli öğretim üyeleri hakkında kadrolu öğretim üyelerinin tabii olduğu izin hakları, yasak, ödev ve sorumluluklarla disipline ilişkin hükümler uygulanacak.

Kaynak: AA

Haber: Tuğba Yıldız

HIZLI ERİŞİM