Tübitak Destekli MİTTO Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü TÜBİTAK destekli proje başarıyla devam ediyor.

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)  2016’nın Mart ayında TÜBİTAK tarafından  1 milyon TL bütçeyle desteklenen “Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin Kapasitesinin Artırılması” adlı proje 22 aydır başarıyla sürdürülüyor. MİTTO’nun kurumsallaşma sürecine katkıda bulunan proje beş modülde faaliyet gösteriyor. Projenin ilk modülü MİTTO’nun tanıtım, farkındalık, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri; İkinci modül, Marmara Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin fon destek programlarından faydalanmalarına yönelik hizmetler; üçüncü modül, akademisyenlerin sanayi ile işbirliğini geliştirme faaliyetleri; dördüncü modül, fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri; beşinci modül ise şirketleşme ve girişimcilik hizmetlerine yönelik.

“Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması 2017 Yılı Çağrısı” mevcut projenin devamı niteliğinde TÜBİTAK tarafından açıldı.

Projenin tanıtım videosu Marmara Medya Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

MİTTO’yu anlatan video çekimi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri görev aldı.  Çekimde Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet AKALIN, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer AKGİRAY, MİTTO Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU, MİTTO Personeli ve yeni dönemde projede görev alacak akademisyenler  yer aldı. Konuşmalarda MİTTO’nun vizyonu, mevcut başarıları ve sonraki dönem proje hedeflerinden bahsedildi. Profesyonel video çekimi TÜBİTAK Değerlendirme Paneli’nde sunulacak.

Haber: Ebru Tümen - İrem Yavuz

Fotoğraf: Eren Akoğlu

HIZLI ERİŞİM